Distansmedlemskap

Distansmedlemskap – Vad innebär det att vara distansmedlem?

Vad innebär det att vara distansmedlem? I princip så är ju ett distansmedlemskap lika bra som ett fullvärdigt golfmedlemskap, fast med den distansmedlem distansmedlemskapskillnaden att du måste ha en folkbokföringsadress minst X antal mil i från den aktuella golfklubben. Denna typ av golfmedlemskap kan i vissa fall vara ett bra alternativ till ett dubbelmedlemskap. Kolla via Google Maps hur långt du bor från klubben.

Ett distansmedlemskap skulle kunna vara ett mycket bra alternativ till greenfeemedlemskap, om man har någon anknytning till orten som golfklubben ligger på. Det skulle ju kunna vara i närheten av sommarstugan, eller annat.

Observera att det kan skilja något mellan de olika klubbarna, på vad som ingår, respektive inte ingår i distansmedlemskapet. Om det finns begränsningar i hur mycket som man får spela och när man får spela passar medlemskapet inte in under denna avdelning.

Sveriges bästa distansmedlemskap 2018

  1. Sundbyvik Golfklubb (Kvicksund) 325 kr/år, skriven minst 10 mil från Sundbyvik, full greenfeeavgift
  2. Skinnarebo Golfklubb (Jönköping) 2 300 kr/år, skriven minst 10 mil från Skinnarebo, inklusive städavgift
  3. Mariestads Golfklubb (Mariestad) 3 155 kr/år skriven minst 10 mil från Mariestad, full spelrätt + rabatter på andra klubbar