Golfmedlemskap i svensk golfklubb

För att få lov att spela golf på ”riktiga” golfbanor krävs ett aktivt golfmedlemskap. Det behöver, nödvändigtvis, vara i en svensk golfklubb men det är t.ex. lite enklare att boka starttider i GIT (bokningssystem). För att kunna skaffa sig ett golfmedlemskap behöver man dessutom ha genomgått en grundutbildning i golf, en så kallad nybörjarkurs / grönt kort kurs. Utbildningen syftar till att golfspelaren skall känna till golfregler och att ha förståelse för det som vi brukar kalla ”vett & etikett” på golfbanan. Självklart är det ju bra om man dessutom kan träffa bollen på ett acceptabelt sätt.

Spelar man mycket golf, kanske mer än 50 rundor per år är det bäst att vara fullvärdig medlem. Med ett fullvärdigt golfmedlemskap spelar du obegränsat på din hemmaklubb, utan att erlägga greenfeeavgift.

Spelar du mindre än 10 golfrundor per år kanske ett s.k. Greenfeemedlemskap är det optimala för just dig. Ett greenfeemedlemskap innehåller ett aktivt Golf-ID, tidningen Svensk Golf och i vissa fall även en eller annan golfrunda inkluderad.

En annan medlemsform är Distansmedlemskap och detta är ett medlemskap som baseras på att du inte bor i närheten av den aktuella golfklubben. Här pratar vi om en bostadsort cirka 8-10 mil från klubben. Distansmedlemskapet brukar innehålla fritt spel och någonstans runt halva kostnaden som för ett fullvärdigt golfmedlemskap.

Om du inte arbetar längre, eller av annan anledning har lätt att komma loss under veckorna skulle det kanske kunna fungera att bli Vardagsmedlem? Vardagsmedlem innebär obegränsat golfspel på hemmaklubben under vardagar.

En annan medlemsform som är på frammarsch är ett s.k. Fleximedlemskap där man, genom att spela på mindre attraktiva tider, kan få mycket golf relativt billigt. Här använder man sig av ett poängsystem, där man kan disponera sina poäng efter eget tycke och smak. Ett fleximedlemskap är lite krångligare att administrera, men är ett ”modernt golfmedlemskap”.

golfmedlemskap medlemsformer golf

Bilden är tagen sommaren 2017, på Isaberg Östra, hål 11 under SM för Herrar 60 som arrangerades av Isabergs Golfklubb.